Odszkodowania Lublin

Jeśli chcą Państwo uzyskać odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za doznana krzywdę, Kancelaria Adwokacka Wojciecha Osaka zaprasza do skorzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Lublin jest miastem, w którym mieści się siedziba kancelarii, lecz usługi są świadczone na terenie całej Polski. Niezależnie od tego czy ponieśliście Państwo straty materialne czy też może uszczerbek na zdrowiu, przy pomocy specjalistów z kancelarii, są Państwo w stanie otrzymać należną rekompensatę. Zlecenia nie są odrzucane na żadnym etapie – zgłaszać się mogą się Państwo zarówno przed zgłoszeniem szkody, jak i będąc już w trakcie postępowania sądowego. Kancelaria Adwokacka Wojciecha Osaka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów osiągając przy tym liczne sukcesy. Pracownicy Kancelarii bardzo dobrze znają procedury zarówno postępowania ubezpieczyciela jak i orzecznictwa sądowego.


Usługi z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń

Oferujemy swoją pomoc osobom, które:

 • zostały poszkodowane na skutek wypadku komunikacyjnego (niezależnie od tego, czy w danym wypadku uczestniczyły jako kierowca, pasażer, pieszy czy rowerzysta);
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego straciły osobę bliską;
 • zostały obciążone błędem lekarskim (w szpitalu, w przychodni, na izbie przyjęć);
 • w jakikolwiek sposób poniosły szkodę w czasie wypadku przy dokonywaniu prac rolnych;
 • zostały poszkodowane w czasie zdarzenia losowego np. w wyniku wypadku na oblodzonym chodniku, osobom uderzonym przez spadający gzyms czy pogryzionym przez obce zwierzę itp.;
 • zostały okradzione lub uszkodzono im samochód (lub inny pojazd np. motocykl, ciągnik, żaglówkę);
 • w wyniku działania zakładu ubezpieczeń społecznych otrzymują zaniżone świadczenie pieniężne lub są jego pozbawione;
 • zostały poszkodowane przez działania biur podróży;
 • nie otrzymały rekompensat pieniężnych z tytułu bezprawnego wywłaszczenia posiadanych nieruchomości.

Kancelaria zapewnia rzetelną pomoc na każdym etapie postępowania – zarówno przed zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, jak i w toczących się postępowaniach sądowych. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone w sposób solidny i indywidualny, a Adwokat może wstąpić do sprawy na każdym jej etapie.

Kancelaria Adwokata Wojciecha Osaka posiada znajomość nie tylko regulacji prawnych, ale także orzecznictwa sądowego oraz procedur działania ubezpieczycieli, co umożliwia prowadzenie rzeczowych i skutecznych negocjacji z poszczególnymi zakładami ubezpieczeń.

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania przed sądem, Adwokat sporządza pisma procesowe (także środki zaskarżenia) i reprezentuje Klientów bezpośrednio w czasie rozpraw sądowych.


Pomoc w uzyskaniu między innymi:

 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie w związku z udziałem w wypadku komunikacyjnym,
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do szpitala, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego,
 • odszkodowania za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
 • odszkodowania za zniszczone mienie (np. samochód, przewożony towar, zalane mieszkanie),
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
 • zwrotu utraconych dochodów,
 • renty wyrównawczej z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej lub choroby zawodowej,
 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Wskazane sytuacje mają charakter przykładowy. Każda sprawa, nawet nietypowa, zostanie dogłębnie przeanalizowana i objęta należytą opieką. Bezpośrednia rozmowa z adwokatem pomoże wyjaśnić wątpliwości oraz sposób działania w Państwa indywidualnym przypadku.